Od roku 2014 jsme Sportovní centrum mládeže Středočeského kraje Florbal Mladá Boleslav, jehož součástí je paprsek Florbalová akademie Mladá Boleslav.

Výňatek z koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025

"Mezi mladými Středočechy je mnoho talentovaných sportovců, kteří úspěšně reprezentují kraj na úrovni vrcholového sportu, a jsou tak vzorem jak svým vrstevníkům, tak i mladším dětem. Důležitým pilířem je tak podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věku sedm až dvacet let prostřednictvím sportovních center mládeže zřízených u nestátních neziskových organizací.

Středočeský kraj v současné chvíli podporuje 23 sportovních center mládeže. Jejich podpora a posílení na krajské úrovni může kromě manažersko-administrativní role zvyšovat svůj význam směrem k místní propagaci sportu (nábory, propagačně motivační akce) a organizaci neziskových sportovních akcí pro veřejnost. Aby systém přípravy reprezentace a příprava talentované mládeže byl komplexní, je třeba zlepšovat podmínky ve vybraných
regionálních centrech, kde jsou rozvíjeny tréninkové akademie či sportovní gymnázium, případně potenciální rozvoj přípravy mládeže při univerzitách. Cílem koncepce je dlouhodobá, systematická a soustavná podpora sportovně talentované mládeže s finanční podporou."

Celou koncepci sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025 najdete na webu Středočeského kraje tady.

Koncepci podpory Sportovních center mládeže najdete na webu Středočeského kraje tady.