Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav. Odebrané a znečištěné vody zároveň čistí na svých čistírnách odpadních vod. 

Předsedou představenstva a ředitelem je Ing. Jan Sedláček.

Zpět na partnery