Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav od sezony 2018/2019 využívá služeb eos, poskytovatele komplexních služeb ke správě řízení sportovních oddílů. 

Součástí balíčku služeb je provoz platformy eos, propojení s klubovým webem a jeho technická podpora či grafické služby. 

Zpět na partnery