Zdravotní prohlídky

Informace k povinným zdravotním prohlídkám pro členy Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav.

Povinnost absolvovat zdravotní prohlídku platí pro všechny hráče a hráčky Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav bez rozdílu věku. V případě neabsolvování zdravotní prohlídky, či jejího vypršení platnosti nemůže člen Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav nastupovat v soutěžích Českého florbalu. 

  • Nutnost splnit zdravotní prohlídku vychází z Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže
  • Pravidelnou zdravotní prohlídku musí sportovec absolvovat každých 12 měsíců
  • Na blížící se konec zdravotní prohlídky členy Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav automaticky upozorňuje Členská sekce
  • V Členské sekci v sekci Dokumenty členové Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav najdou formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
  • Členové Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav mají povinnost nahrát sken potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky prostřednictvím Členské sekce
  • Podrobné informace a otázky & odpovědi ke zdravotním prohlídkám najdete přehledně v článku na webu Českého florbalu

Kde můžete absolvovat zdravotní prohlídku?

Členové Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav mohou absolvovat vyšetření EKG či zátěžový ergometrický test na mladoboleslavské Klinice Dr. Pírka, která je dlouholetým partnerem klubu. Díky partnerství je poplatek za absolvování vyšetření/testu cenově zvýhodněn o 30 procent oproti ceníkovým cenám.

Vyšetření EKG: 200 Kč
Zátěžový ergometrický test: 1000 Kč

Podstoupení zátěžového ergometrického testu není povinnou součástí zdravotní prohlídky a je dobrovolné.

Kontakt pro objednání termínu na Klinice Dr. Pírka: 326 375 405 (Kardiologická ambulance)

Máte doplňující otázku?

Kontaktní osoba pro další informace:
Amálie Bíglová, provozní manažerka Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav
biglova@florbalmb.cz, 736 457 469