Povinnost absolvovat zdravotní prohlídku platí pro všechny hráče a hráčky Technology Florbal Mladá Boleslav bez rozdílu věku. V případě neabsolvování zdravotní prohlídky, či jejího vypršení platnosti nemůže člen Technology Florbal Mladá Boleslav nastupovat v soutěžích Českého florbalu. 

  • Nutnost splnit zdravotní prohlídku vychází z Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže
  • Pravidelnou zdravotní prohlídku musí sportovec absolvovat každých 12 měsíců
  • Na blížící se konec zdravotní prohlídky členy Technology Florbal Mladá Boleslav automaticky upozorňuje Členská sekce
  • V Členské sekci v sekci Dokumenty členové Technology Florbal Mladá Boleslav najdou formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
  • Členové Technology Florbal Mladá Boleslav mají povinnost zaslat sken potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky na e-mail mladez@florbalmb.cz 
  • Podrobné informace a otázky & odpovědi ke zdravotním prohlídkám najdete přehledně v článku na webu Českého florbalu

Máte doplňující otázku?

Kontaktní osoba pro další informace:
Tadeáš Chroust, provozní manažer a sekretář Technology Florbal Mladá Boleslav
chroust@florbalmb.cz, 725 537 419