Partneři

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

15_VodovodyakanalizaceMladBoleslav_20190702_155407.jpg
Navštívit web partnera

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav. Odebrané a znečištěné vody zároveň čistí na svých čistírnách odpadních vod. 

Předsedou představenstva a ředitelem je Ing. Jan Sedláček.

Zpět na partnery